Hovedside > Forslag til kjøpskontrakt
  Forslag til kjøpskontrakt

Finnes også i Word-formatKJØPEKONTRAKT ANGÅENDE LØSØRE

Det er i dag den XX.XX.XXXX inngått slik avtale mellom

AA AS - dets konkursbo, bo nr.: XX-XXXXX, org.nr. XXX XXX XXX MVA, v/bobestyrer advokat XXX XXXX, adresse XXXXXXXXX, heretter kalt kontaktperson,

og

AS XXXXXXXXX v/XXXXXXXXX, adresse XXXXXXXXX, heretter kalt kjøper:

 1. Innledning.

  AA AS ble tatt under XXXXXXXXX skifteretts behandling den som konkursbo den XX.XX.XXXX. Advokat Peder Ås er oppnevnt som bobestyrer.

  Partene er enige om at kjøper skal overta aktiva tilhørende kontaktperson, slik det er fastsatt i denne avtale.

 2. Hva salget omfatter.

  Selger overdrar til kjøper XXXXXXXXX

  Salget omfatter ikke eventuelt utstyr som måtte være beheftet med salgspant, og det omfatter heller ikke utstyr som tilhører andre.

  Kjøper forplikter seg til å utlevere utstyr som tilhører andre, eller som er gyldig beheftet med salgspant til rette vedkommende uten ugrunnet opphold. Slik utlevering gir rett til en forholdsmessig reduksjon av kjøpesummen. Ved uenighet fastsettes denne ved takst avholdt av en takstmann oppnevnt av XXXXXXXXX skifterett.

 3. Besiktigelse.

  Kjøper er oppfordret til å besiktige gjenstanden før kontraktsinngåelsen.

  Det som omfattes av salget overtas i den stand det foreligger i dag, uten ansvar for kontaktperson for eventuelle åpenbare og/eller skjulte feil og/eller mangler.

 4. Kjøpesum, oppgjør og sikkerhet.

  Kjøpesum for det ovennevnte er avtalt til
  + merverdiavgift

  Samlet
  NKR XXXXXXXXX
  NKR XXXXXXXXX

  NKR XXXXXXXXX

  Kjøpesummen forfaller til betaling ved kontraktsunderskrift, og skal innbetales til boets konto nr. XXXX.XX.XXXXX.

 5. Overtakelse.

  Overtakelse finner sted ved kontraktsunderskrift, forutsatt at kjøpesummen er innbetalt til boets konto, eventuelt at det er stillet tilfredsstillende bankgaranti.

  Dersom kontaktperson, til tross for overtakelsestidspunktet, utleverer gjenstandene før oppgjør, forbeholder kontaktperson seg salgspant i det solgte utstyr inntil fullt oppgjør er mottatt.
Denne kontrakt er undertegnet i to likelydende eksemplarer, hvorav partene har beholdt hvert sitt.


XXXXXXXXX, XX.XX.XXXX----------------------------------------
(Selger)
XXXXXXXXX, XX.XX.XXXX----------------------------------------
(Kjøper)
KonkursBørsen drives av www.konkursradet.no

 

 

Innlogging for bobestyrere

Info for bobestyrere

Forslag til kjøpsavtale

Bli varslet!
Ønsker du å bli varslet via e-mail når nye objekter blir lagt ut for salg? 4947 personer er med så langt.
Registrer deg her


Konkursbørsen formidler kontakt mellom bobestyrer som selger av eiendeler fra konkursbo og interesserte kjøpere. Konkursbørsen er kun en formidler. Kjøpsavtale inngås direkte mellom kjøper og kontaktperson.

Det er kun bobestyrere som er oppnevnt av skifteretten som kan legge ut eiendeler for salg i Konkursbørsen. Konkursbørsen er en tjeneste levert av Konkursrådet. Bruken er gratis.

© 2016 - Om KonkursBørsen